Bert Clendennen

Bert Clendennen

wtorek, 20 listopada 2012

Biblia mówi, że wiele może usilna modlitwa sprawiedliwego

Człowiek, który ma czyste ręce i czyste serce, wypełnił wszystkie podstawowe warunki dla zwycięskiej modlitwy. Jest to człowiek sprawiedliwy, a Biblia mówi, że wiele może usilna modlitwa sprawiedliwego. (Jakub 5:16). Wstawiennictwo, to błaganie na dziedzińcu Nieba o pomoc przeciw nieprzyjacielowi, diabłu, to mówienie tak, jak ta wdowa w przypowieści, „...Weź mię w obronę przed moim przeciwnikiem.” (Łukasz 18:3). Na tym samym dziedzińcu jest też nieprzyjaciel, by nas oskarżać. On jest „oskarżycielem braci”, według Objawienia 12:10 i jeżeli znajdzie w nas jakąś nieprawość, to wzmocni jego oskarżenie przeciw nam i doprowadzi do pokonania nas przy ołtarzu usilnej modlitwy.

Sędzia całej ziemi nie może usprawiedliwić łamiącego prawo, dlatego petent, jeżeli ma wygrać sprawę, musi przejść dochodzenie. Siła naszego pozwu musi polegać na fakcie, że po naszej stronie jest sprawiedliwość. „Oczy Pańskie patrzą na sprawiedliwych, A uszy jego słyszą ich krzyk.” (Psalm 34:15). Kto jest sprawiedliwy? Kto ma czyste serce? Tylko ci, którzy w pokucie odwrócili się od swoich grzechów, porzucili niesprawiedliwość i w wierze poddali się sprawiedliwości Bożej. (Rzymian 10:3 i 4). Żaden inny uczynek nie jest sprawiedliwy przed najwyższym sędzią. Nic innego nie ma prawa apelacji w sądzie w Niebie. Dzieło zbawienia wierzącego przez Chrystusa jest podstawą, ale nie gwarancją czystego serca.  Jeżeli ktoś jest narodzony na nowo, to nie jest gwarancją czystego serca i czystych rąk, w zrozumieniu tego urywka, na który wskazujemy, jako na jedyny czynnik, dający nam miejsce zwycięstwa z Bogiem. Możemy być prawdziwymi wierzącymi, ale nie kwalifikować się, by „wstąpić na świętą górę Bożą”, jako efektywni wstawiennicy. Lot jest przedstawiony, jako sprawiedliwy, ale kiedy Bóg szukał wstawiennika, który by stanął w wyłomie za Sodomą, by jej nie zniszczył, musiał zwrócić się do Abrahama. Dobrze zrobimy, jeżeli zauważymy, iż Abraham zrobił dla Sodomy więcej z zewnątrz, niż Lot od wewnątrz. Sprawiedliwość wstawiennika, to nie tylko to, co zostało przypisane lub zapisane na nasze konto, kiedy uwierzyliśmy, jak powiada Rzymian 3:21-28, ale musi być jeszcze to, co zostało udzielone i co manifestuje się w świętym życiu.

Takiej sprawiedliwości wierzący musi szukać zgodnie z Ew. Mateusza 6:33, jeżeli ma zwyciężać, jako wstawiennik. To wymaga szczerego potraktowania wszystkiego w naszym życiu, co nie jest zgodne ze sprawiedliwością Bożą. Musimy szczególnie rozprawić się z taką niesprawiedliwością, czyli z rzeczami, o których Biblia szczególnie mówi, że przeszkadzają w modlitwie. Przypatrzymy się bliżej tym przeszkodom. Wy i ja zostaliśmy oddzieleni przez Boga, by stanąć w wyłomie i być ogrodzeniem, być wstawiennikiem i wprowadzić życie do tej śmiertelnej sytuacji. By wykonać to powołanie, musicie znać wszystko, co przeszkadza wam w zwycięstwie z Bogiem. Popatrzymy na to w świetle Ducha Świętego i Słowa Bożego. Popatrzcie, jaki ma to wpływ na nas w zmaganiu się z Bogiem. „Kiedy Syjon się zmaga, rodzą się synowie i córki”. (Izaj. 66:8 BT)To nie jest sugestia, to jest obietnica Boża. Jeżeli kościół zwycięży z Bogiem, grzesznicy będą się nawracać i Bóg będzie uwielbiony.

Ja rozumiem, że zwyciężanie z Bogiem, to modlitwa, aż otrzymam odpowiedź. Jakub modlił się i otrzymał to, czego szukał. Musimy mocować się z Bogiem, aż przyjdzie przebudzenie. By to czynić, musimy usunąć to, co przeszkadza temu mocowaniu. Widzieliśmy, że kiedy kościół się mocuje, ludzie rodzą się na nowo. Popatrzmy na inną stronę. Wiele z tego, co nie zostało zapisane, jest tak samo mocne, jak to, co jest napisane. Jeżeli nie mocujemy się, ci sami ludzie, którzy by się narodzili na nowo, będą zgubieni i pójdą do piekła. Ilu ludzi jest obecnie w piekle, ponieważ wy i ja nie mocowaliśmy się z Bogiem?

Czy uświadamiacie sobie, jak szatan kontroluje zgubionych i jak wziął ich do niewoli? Izajasz mówi, że szatan nie chce otworzyć bram więzienia. Wiemy, że musimy związać mocarza w usilnej modlitwie, jeżeli zgubieni mają być uwolnieni i jeżeli chcemy oglądać przebudzenie. Bóg was tu przyprowadził, byście się uczyli dróg Bożych i byście mogli funkcjonować z Bogiem w wielkim dziele odkupienia. Kościół w każdym znaczeniu tego słowa jest powołany, by być społecznością odkupieńczą. By tak było, Bóg musi znaleźć wstawienników wśród nas.

„Szkoła Chrystusa” - cykl Przebudzenie, z rozdziału – Podnosząc święte ręce – część I

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz