Bert Clendennen

Bert Clendennen

niedziela, 25 sierpnia 2013

artykuły pastora Berta Clendennena opublikowane na portalu Oblubienica:

Polecam uwadze artykuły pastora Berta Clendennena opublikowane na serwerze portalu Oblubienica:
  • Kamień probierczy
  • Koń Trojański
  • Samozwiedzenie
  • Samson typem kościoła
  • Taka ekumenia
  • Tragiczna mieszanina
  • Znak Bestii
  • Żołnierze
  • Pokaż nam drogę do Syjonu
  • Tajemna moc nieprawości  
  
oblubienica.eu/czytelnia/artykuly/bert-clendennen
 
Polecam również uwadze książki pastora Berta Clendennena w wersji PDF opublikowane na serwerze portalu Oblubienica:


 
oblubienica.eu/czytelnia/ksiazki/bert-clendennen
 

piątek, 23 sierpnia 2013

wstaw banerek na swoją stronę WWW

Jeżeli uznasz, że warto popularyzować myśli pastora Berta i że są one ważne i istotne dla współczesnych chrześcijan to zwracam się z prośbą o wstawienie banerka z linkiem do tego bloga na Twojej/Waszej stronie www. Mój blog nie jest reklamą jakiegoś konkretnego kościoła. Moim celem jest rozbudzenie w czytelnikach, niezależnie od przynależności organizacyjnej do tego czy innego kościoła,  apetytu na głęboką inwentaryzację stanu  życia duchowego i pogłębienie naszej relacji z Bogiem. W myślach pastora Berta znajdujemy wiele napomnień. Co to jest napomnienie? Słowo to pochodzi od pomnieć, przypomnieć. O wielu rzeczach zapominamy lub już zapomnieliśmy.  Jest dzisiaj wielka potrzeba przypominania nam o wielu Bożych sprawach. Rolą Ducha Świętego jest m.in przypominanie. Wierzę, że Bóg używał  Braci Wilkersona i Clendennena,  aby  nam, wiele z tych duchowych rzeczy przypomnieć, dlatego ja myślę, że warto te, spisane tu na tym blogu, cenne myśli pastora Berta, przekazać innym. "Lecz Pocieszyciel Duch Święty, którego Ojciec pośle w imieniu moim, nauczy was wszystkiego i przypomni wam wszystko, co wam powiedziałem." Jan. 14:26 

poniedziałek, 19 sierpnia 2013

święte niezadowolenie

"Bo gorliwość o dom twój pożera mnie," Ps. 69:10;

"Ja patrzę na tego, który jest pokorny i przygnębiony na duchu i który z drżeniem odnosi się do mojego słowa. Izaj. 66:2;

"Albowiem smutek, który jest według Boga, sprawia upamiętanie ku zbawieniu i nikt go nie żałuje; smutek zaś światowy sprawia śmierć. Patrzcie, co ten wasz smutek według Boga sprawił, jaką gorliwość, jakie uniewinnianie się, jakie oburzenie, jaką obawę, jaką tęsknotę, jaki zapał, jaką karę! Pod każdym względem okazaliście się czystymi w tej sprawie." 2 Kor. 7:10-11


"Droga do chwały jest droga narastającego konfliktu. Najbardziej gorzka część tego konfliktu będzie miała miejsce przed samym wejściem do chwały. Pan nigdy nie da nam powodu, by usiąść i wierzyć, że zrobiliśmy już wszystko. Z drugiej strony kiedy wielu się zniechęca z powodu progresywnego i ciągnącego się sporu, jasne jest, że wielu innych wejdzie w stan nieświętego zadowolenia. Niezadowolenie może być zarówno święte jak i nieświęte."

"Innym znakiem nadchodzącego przebudzenia jest duch niezadowolenia. Pewne miejsce nadchodzącego przebudzenia jest tam, gdzie duch niezadowolenia staje się widoczny wśród wierzących. Bóg daje (wlewa) ten duchowy niepokój, to święte niezadowolenie do serca. Wielu z Was wie o czym mówię. W sercu jest duch niezadowolenia. To nie pochodzi z ciała, ani od diabła, ale zostało tam dane przez Boga. To bóle porodowe nowych rzeczy, które Bóg będzie czynił. To jest zmaganie które rodzi przebudzenie. Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości."

"Kiedy pozostaje jeszcze wiele duchowych sił do wywłaszczenia, kiedy wiele z tego co duchowe jest przeciwne Panu, ty i ja nie mamy prawa być zadowoleni. Nie możemy spocząć i mówić, że to jest ideał, ale jest niemożliwy do osiągnięcia. Jeżeli zaczniemy tak myśleć, znajdziemy się w bardzo przykrym stanie. W księdze Sędziów przeczytaliśmy, że Juda rzekł do Symeona swego brata: wyrusz ze mną do przyznanej mi losem ziemi i będziemy walczyć z Kananejczykami, a ja również wyruszę z tobą do przyznanej ci losem ziemi. I Symeon wyruszył z nim. Wyruszył wiec Juda, Pan zaś wydał Kananejczyka o Peryzejczyka w ich ręce i pobili w Bezek dziesięć tysięcy mężów. Co za tym zwycięstwem stało ? Społeczność i współpraca. Jest tu duch braterstwa, manifestujący się w pomocy wzajemnej i wzajemnym wspieraniu się w walce. Jedną ze strategii, przez którą nieprzyjaciel zwycięża, jest niedopuszczenie do braterskiej współpracy w walce. Działa by ich rozproszyć, podzielić i rozdrobnić na poszczególnych liniach frontu, by nie powstali, jako jedno, kolektywne narzędzie dla Boga. Zebranie się razem ludu Bożego do modlitwy, we wspólnym interesie i jednomyślnie, gdzie głównym celem jest jedność serca, w duchu bratniej społeczności, ze względu na świadectwo Pana, które jest z tym związane".

Szkoła Chrystusa - Spór


Słowo
dla tych którzy wzdychają i jęczą:

"Potem zawołał donośnym głosem, że to na własne uszy słyszałem: Przybliżcie się, wykonawcy sądu nad miastem, każdy z narzędziem zniszczenia w ręku. A oto sześciu mężów przyszło od górnej bramy, zwróconej ku północy, a każdy miał w swoim ręku narzędzie zniszczenia. A był wśród nich jeden mąż, odziany w lnianą szatę z przyborami do pisania u swojego boku; ci przyszli i stanęli koło miedzianego ołtarza. A chwała Boga izraelskiego podniosła się z cheruba, na którym spoczywała, w stronę progu przybytku. Potem zawołał na męża odzianego w lnianą szatę, który miał przybory do pisania u swojego boku, I rzekł Pan do niego: Przejdź przez środek miasta, przez środek Jeruzalemu, i uczyń ZNAK na czole mężów, którzy WZDYCHAJĄ i JĘCZĄ nad wszystkimi obrzydliwościami popełnionymi w nim! A do innych rzekł tak, że to na własne uszy słyszałem: Przejdźcie za nim przez miasto i zabijajcie bez zmrużenia oka, i nie litujcie się! Wybijcie do nogi starców, młodzieńców i panny, dzieci i kobiety, lecz tych wszystkich, którzy mają na sobie znak, NIE DOTYKAJCIE! A ROZPOCZNIJCIE od mojej ŚWIĄTYNI! I rozpoczęli od starszych mężów, którzy byli przed przybytkiem." Ezech. 9:1-6

Posłuchaj kazania: Danny Kirby - Bóg szuka tych którzy nie są usatysfakcjonowani


środa, 14 sierpnia 2013

Spis treści publikacji wykładów z podręcznika "Szkoła Chrystusa"


Zakończyliśmy publikacje myśli pastora Berta Clendennena z podręcznika Szkoła Chrystusa Ponieważ poszczególne jego części są porozrzucane po blogu na przestrzeni kilku lat, poniżej znajduje się spis treści poszczególnych cykli z datami ich publikacji:

Cykl:

Spór - grudzień 2010
Szkoła Chrystusa – styczeń, luty 2011
Kościół – marzec, kwiecień 2011
Upamiętanie - maj 2011
Uświęcenie - maj 2011
Odbudowa Bramy – maj, czerwiec 2011
Jedność Kościoła - czerwiec 2011
Osoba Jezusa – październik, listopad 2011
Wszechmocna Krew – listopad 2011
Pneumatologia – grudzień 2011
Krzyż – luty 2012
Wiara - marzec, kwiecień 2012
Modlitwa - kwiecień, maj 2012
Walka - maj 2012
Szafarstwo - czerwiec 2012
Uczniostwo - wrzesień, październik 2012
Duch Święty, styczeń – marzec 2013

Cykl: Przebudzenie

Czym jest przebudzenie? - 12 października 2012
Prawo przebudzenia. – październik 2012
Odgłos marszu– październik 2012
Podnosząc święte ręce –część I – listopad 2012
Podnosząc święte ręce –część II – listopad 2012
Podnosząc święte ręce –część III – listopad 2012
Dynamika modlitwy – grudzień 2012
Koszt przebudzenia– grudzień 2012
Tragiczna mieszanina – kwiecień 2012
Niewielu wybranych – kwiecień 2013
Moc krzyża Apel Boży – kwiecień 2013
Pokaż na drogę do Syjonu – grudzień 2012
Koń Trojański – maj 2012
Analiza kuszenia – kwiecień 2013
Właściwe priorytety – styczeń 2012
Kamień probierczy – styczeń 2012
Znak Bestii – kwiecień 2013
Świętość, wiara i misja pojednawcza – kwiecień 2013

Cykl: Drogi do mocy

Niepokonani ludzie – kwiecień/maj 2013
Wierzący są dla znaków i cudów – maj 2013
Nie jest uczeń nad mistrza – maj 2013
Każdy kto jest doskonały, będzie jak jego Mistrz – grudzień 2012
Bądźcie doskonali – grudzień 2012
Chrystus jest naszym przykładem – marzec 2013
Samozaparcie – marzec 2013
Puste słowa i błazeńska mowa – maj 2012
Lecz to jest post – maj 2013
Warownie – marzec 2013
Jakimiż powinniście być wy – marzec 2013
Żołnierze – maj/czerwiec 2013
Samson typem Kościoła – kwiecień 2012
Nasza największa potrzeba – kwiecień 2013
Składajcie ciała swoje – maj 2013
Tłumienie prawdy przez nieprawość – grudzień 2012
Upał pustyni lub bezpieczeństwo obozu pracy – czerwiec 2013

środa, 7 sierpnia 2013

artykuły pastora Berta Clendennena opublikowane na portalu Radio Pielgrzym:

Polecam uwadze obszerniejsze artykuły które zostały umieszczone na serwerze Radia Pielgrzym. Są to bardzo cenne przemyślenia na temat kościoła i naszego życia z Bogiem.  Wiele osób nie posiada dostępu do Internetu dlatego zwracam się z gorącą prośbą o drukowanie tych artykułów i przekazywanie innym osobom. Niech to będzie dobry czas błogosławionej refleksji nad istotą naszego chrześcijaństwa.Zachęcam też do wysłuchania Szkoły Chrystusa w wersji z Zakościela.  Co tydzień w piątki,  pojawiają się nowe  interesujące i budujące wiarę wykłady w formacie mp3. Właśnie w tym roku kończymy emisję całego tego cyklu wykładów i we wrześniu na serwerze Radia Pielgrzym będzie dostępny cały komplet Szkoły Chrystusa w wersji z Zakościela.